Het leven in Sparta

 


 

Het leven in Sparta was niet gemakkelijk. Als kind werd je gekeurd door de gerousia. Als je lichamelijke of geestelijke problemen had werd je van het Taygetusgebergte gegooid. Was je gezond dan werd je op 7-jarig leeftijd door de Ephoren opgevoed. Dan werden de jonge Spartanen opgeleid in verschillende sporten. Vanaf hun twaalfde kwamen daar poëzie en muziek bij. Op 18-jarige leeftijd begon de strenge militaire opleiding tot hopliet en maakten de jonge mannen deel uit van de Krypteia, een soort geheime staatspolitie. Het jaar daarop verkreeg ze het recht te trouwen en op 20-jarige leeftijd was de opleiding voltooid, daarna verliet de hopliet zijn vrouw. Gedurende de volgende tien jaar leefden de mannen in kazernes en mochten zij hun vrouwen slechts af en toe bezoeken. Een Spartaanse man was door dit alles een goed getrainde vechtmachine die beschikte over geweldige gevechtskwaliteiten. Nadat zijn dienstplicht op 30-jarige leeftijd was voltooid, wachtte de hopliet een volgende proef. Slechts indien hij unaniem werd toegelaten tot een der mannengenootschappen, kon hij het volledig burgerrecht verkrijgen. De volksraad gaf hem of haar een groot stuk land (klèros) toegewezen, dat werd bewerkt door staatsslaven.

%3Cb%3Eopgroeing%3C/b%3E

 

 

 

Tom Kersten: 25-1-11