De slag om Thermopylae

 

1)aanleiding

Thermopylae ligt in midden Griekenland, tussen de bergen en de zee. Het Perzische invasieleger dat Europa moest veroveren zou door deze pas moeten gaan. De Grieken hoopten de Perzen tegen te kunnen houden op hun weg naar Athene, maar aangezien ze slechts een handjevol mannen hadden tegen de 500.000 van de Perzen, kozen ze een punt waar zij hun volle leger konden gebruiken, maar de Perzen niet. Daarom koos de Spartaanse koning Leonidas Thermopylae uit. Leonidas had 300 Spartanen en 7000 andere Grieken tot zijn beschikking. De Atheense vloot moest voorkomen dat Perzische schepen manschappen aan land konden zetten achter de Griekse linies. 

Ongelukkig genoeg had het Orakel van Delphi voorspeld dat de oorlog zou worden gewonnen, maar ten koste van een Griekse koning. Leonidas en zijn vrouw wisten dat hij het zou kunnen zijn. Op de vraag van zijn vrouw wat ze moest doen als hij niet terugkwam, antwoordde hij: 'Trouw een goede man, en sticht een gezin .' 

 2) de slag

In afwachting van de komende slag, kamden de Spartanen hun haar en maakten grappen over de Perzen. Uiteindelijk verschenen de honderdduizenden Perzen en beide legers stelden op. Xerxes, de Perzische koning, verwonderde zich dat de Grieken niet waren gevlucht. Na vier dagen wachten beval hij de Meden, en van de vele volkeren uit zijn rijk, de Grieken uit de weg te ruimen. De Meden hadden vele boogschutters, zelfs zoveel dat een van de bondgenoten tegen Leonidas zei: 'De Perzen hebben zoveel boogschutters, dat de lucht zwart als de nacht zal zijn van de pijlen.' Waarop Leonidas zei: 'Dat is mooi, Spartanen vechten het liefst bij nacht.'

 

Na de regen van pijlen viel de lichte infanterie aan. Leonidas zette de Grieken vooraan en de Spartanen naar achter. De lichte Perzische troepen waren niet opgewassen tegen de zware hoplieten en werden achteruit gedrongen. Tegen de tijd dat de vermoeide Grieken terug moesten vallen, had Leonidas zijn Spartanen al naar voren laten gaan. Nu stonden de Spartanen vooraan. De Perzen merkten dat hun eigen wapens zinloos waren tegen de muur van schilden en lansen. In hun wanhoop probeerden ze de Spartaanse lansen vast te pakken en weg te trekken. Als gevolg hiervan trokken de Spartanen hun slagzwaarden, en begonnen de Perzen af te slachten. Xerxes stuurde zijn elite lijfwacht, de Onsterfelijken, maar ook zij werden af geslagen.

De Perzen waren in een nachtmerrie beland. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek. 


 

 %3Cb%3Ethermopylae1.jpg%3C/b%3E

 

 

3) de dood van een koning

Een Griekse koopman rook zijn kans om rijk te worden. Hij leidde een deel van het Perzische leger via een andere, verborgen pas waarna ze achter de Griekse linies terecht kwamen. Leonidas wist dat het over was. Hij stuurde de Griekse bondgenoten en de Spartanen zonder zoon om hun naam voort te zetten naar huis. Zelf bleef hij met de Spartanen met zoon achter om hun aftocht te verdedigen. Ze hadden niets te verliezen, ze wisten dat ze zouden sterven. De Spartanen vochten als duivels en brachten de Perzen flinke verliezen toe. 

Maar toen viel koning Leonidas. De Spartanen stormden naar voren om zijn lichaam te beschermen. Deze laatste aanval werd Perzen teveel. Ze trokken zich terug en lieten de boogschutters naar voren komen. De Spartanen verachten de boog en vonden het een wapen voor lafaards, omdat het dood van een afstand. De Perzen vuurden net zo lang tot er niet een Spartaan meer overeind stond. De Spartanen waren vernietigd door het wapen dat ze het meest verachtten.

 4) nasleep

Na Thermopylae nam Xerxes alsnog Athene in, maar de inwoners waren al geĆ«vacueerd naar Salamis. Daar hebben ze de Perzen in een beslissende zeeslag verslagen. 

Uiteindelijk kreeg het Orakel gelijk. De oorlog werd gewonnen en de Perzen Griekenland uit gejaagd, zij het ten koste van een Griekse koning. Koning Xerxes had net als zijn vader Darius (soms gespeld als Dareios) gefaald Griekenland te veroveren, de springplank naar Europa. 

uit respect voor de heldhaftige gevechten van de Spartanen zetten de overige Grieken een beeld van Leonidas op zijn overlijdensplaats.

 %3Cb%3Eleonidas.jpg%3C/b%3E

De Peloponnesische oorlog

1) De aanleiding

Na de slag om Thermopylae werden de Atheners machtiger en machtiger de andere stadstaten waaronder Sparta vonden dat maar niks de Atheners werden ze iets te machtig. Beide hadden ze veel bondgenoten en ze waren erg jaloers op elkaar. Toen de twee staten elkaar bondgenoten aan het overnemen waren was de maat vol oorlog was onvermijdelijk. De delische bond en Sparta en hun bondgenoten waren in oorlog.

2) De 1e oorlog

Op het land konden de Atheners weinig doen ze waren immers WATJES vergeleken met het goed getrainde Spartaanse leger dus stelde de Atheense generaal; Pericles voor om veilig binnen de hoge stadsmuren te blijven en de grote Atheense vloot (na de vernietiging van de perzische vloot bij Salamis was de Atheense vloot de machtigste) zou op plundertochten gaan langs de landerijen van de Spartanen en hun bondgenoten zo konden de Spartanen hun geen schade toedoen maar zij wel de aan de Spartanen. Maar in het 2e jaar van de oorlog brak de pest uit en dat was verschrikkelijk in een grote stad als Athene een jaar daarna stierf Pericles en aan de pest kwam een eind.

De oorlog ging voort en de Atheners wisten een groep Spartanen van 420 man in te sluiten op een eilandje voor de Spartanen zou het een ramp zijn om zoveel mannen te verliezen maar op de een of andere manier wisten de Spartanen ze van voedsel te voorzien. De Spartanen deden vredesvoorstellen die voor Athene heel gunstig waren maren een Atheense politicus Kleon zette door en vond dat ze niet naar zoiets moesten luisteren. De oorlog ging door en Kleon wist de Spartanen gevangen te nemen maar overmoedigd door dit succes haalde hij de Atheners over om een aanval op Sparta zelf te wagen dat was geen goed idee en veel Atheners sneuvelden inclusief Kleon. Zo kwam na 10 jaar oorlog in 421 een vrede tot stand.

%3Cb%3EPericles.jpg%3C/b%3EPericles

3) De 2e oorlog

De vredestijd werd door de Atheners dankbaar gebruikt om de stad zeer te verbeteren het Parthenon en het Erechtheion werden gebouwd. De handel floreerde weer, ook was er een nieuwe generaal opgestaan; Alkibiades. Hij had goede politieke kwaliteiten maar hij was een beetje excentriek hij hakte wel eens de staart van zijn hond af opdat mensen naar hem zouden kijken. Toen kwamen er diplomaten uit sicilie om hulp te vragen tegen Syracuse, Alkibiades greep meteen zijn kans om zo nieuwe gebieden te veroveren voor Athene maar toen de vloot met 30.000 man vertrok werd hij teruggeroepen  omdat  hij bij beelden van Hermes de edele delen en neuzen afgehakt zou hebben. Hij ging wel terug maar niet naar Athene maar naar Sparta. Daar werd meteen een leger gestuurd naar Syracuse daardoor leden de Atheners een verpletterende nederlaag en de vloot was gezonken. Dat was het keerpunt en de Spartanen wisten met hulp van de Perzen een vloot uit te rusten en met die vloot versloegen ze de Atheense en in 404 voor CHR. veroverden ze Athene. Athene was niet machtig meer en de Delische bond werd opgeheven. Sparta werd de machtigste staat maar ook die moest zijn macht later overgeven aan Thebe. 

Maar denk niet dat Spartanen beter zijn dan Atheners want zij zijn nog steeds de brengers van democratie en filosofie.

verscheuringlinks: Athener rechts: Spartaan

kai feberwee 10-04-11